DNA onderzoek op in beslaggenomen goederen toegestaan

De voorzieningenrechter in Rotterdam heeft beslist dat er DNA onderzoek mag plaatsvinden op inbeslaggenomen persoonlijke eigendommen van een recent overleden fertiliteitsarts. De resultaten van dat onderzoek moeten echter verzegeld blijven totdat in een bodemprocedure wordt beslist of het DNA van de arts mag worden vergeleken met dat van een groot aantal donorkinderen die daarom hebben gevraagd.

De donorkinderen en hun ouders hebben deze procedure aangespannen omdat zij vermoeden dat de fertiliteitsarts stiekem zijn eigen zaad heeft gebruikt om hen te verwekken en dus mogelijk hun biologische vader is. Hoewel er administratieve misstanden zijn vastgesteld in de kliniek van de fertiliteitsarts -de kliniek is enkele jaren geleden op last van de Inspectie gesloten- zijn er op dit moment nog onvoldoende harde aanwijzingen dat de arts inderdaad zijn eigen zaad zou hebben gebruikt. Dat zal door de donorkinderen en hun ouders in een bodemprocedure nader moeten worden onderbouwd.

De voorzieningenrechter kan de beslissing slechts nemen op basis van wat tijdens de zitting op 12 mei 2017 aan de orde is gekomen. Na die zitting zijn er verschillende berichten in de media verschenen over deze kwestie. De wet schrijft voor dat de rechter deze berichten echter niet alsnog mag meenemen in de beslissing.

Voor de volledige uitspraak https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:4250Terugdna-onderzoek-op-in-beslaggenomen-goederen-toegestaan