Vreemdelingenrecht

Bij het vreemdelingenrecht gaat het om alle regels die betrekking hebben op de toelating, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen.

 

Het vreemdelingenrecht bestaat uit twee onderdelen: het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht. Bij asielrecht gaat het om een situatie waarbij iemand vanwege bijvoorbeeld veiligheidsredenen niet naar zijn of haar land kan terugkeren. In alle andere gevallen is er sprake van regulier vreemdelingenrecht. Denkt u bijvoorbeeld aan gezinshereniging, bezwaar tegen de uitzetting van een vreemdeling naar zijn of haar land van herkomst of een verzoek om uitstel van vertrek vanwege medische redenen.

 

Wij kunnen u bijstaan bij alle aspecten van het vreemdelingenrecht. Zo kunnen wij u helpen bij het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning en bij een afwijzing kunnen wij u in de bezwaar- en beroepsprocedure bijstaan.

 

 

Heeft u een vraag over vreemdelingenrecht? Stel deze gerust.