Personen- en familierecht

Binnen ons kantoor kunt u voor alle aspecten van het personen- en familierecht terecht. Het personen- en familierecht is een erg belangrijk rechtsgebied die in vele fasen van het leven aan de orde kunnen komen. Zo speelt het personen- en familierecht al een rol bij de geboorte van een kind. Bijvoorbeeld, van wie stamt het kind af en wat moet er allemaal geregeld worden als u juridisch ouder van een kind wilt zijn? Zo kunnen wij u helpen bij zaken omtrent erkenning en gezag over een kind. Ook kan het zijn dat u als ouder te maken heeft met ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van uw kind(eren). Ook in dat geval kunnen wij u hierin bijstaan. Door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de betreffende instanties (zoals Jeugdsbecherming-Noord) of bij te staan bij een zitting van de rechtbank om daar uw juridisch standpunt te bepleiten. 

 

In geval van een echtscheiding dient er door een advocaat een echtscheidingsverzoek in te worden gediend bij de rechtbank. Wij hebben veel kennis en ervaring met het opstellen van een ouderschapsplan, het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden, verdeling van de huwelijkse boedel, opstellen van een echtscheidingsconvenant en het berekenen van partner- en kinderalimentatie. Wij proberen eerst samen met u en uw (ex-) partner in onderling overleg afspraken te maken over de hiervoor genoemde onderwerpen. Indien dit onderling overleg niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunnen wij voor u een verzoek bij de rechtbank indienen, zodat de rechtbank vervolgens een oordeel over de zaak geeft. Tijdens een procedure staan wij u van begin tot eind bij.

 

Daarnaast kan het zo zijn dat er na het einde van de samenwoning of een echtscheiding wijzigingen optreden in uw situatie. Bijvoorbeeld. u wilt verhuizen met de kinderen en heeft daarvoor toestemming nodig van uw ex-partner, u heeft minder inkomen en wenst daarom een wijziging in de alimentatie of u wenst een andere omgangsregeling dan eerder is overeengekomen tussen u en uw ex-partner. Ook in deze gevallen kunnen wij u bijstaan en dragen wij zorg voor een optimale behartiging van uw belangen.

 

Het personen- en familierecht betreffen vaak gevoelige kwesties waarbij het belang van het kind een zeer belangrijke rol speelt. In zaken waar kinderen bij betrokken zijn, zal dan ook worden gekeken welke oplossing het beste is voor het kind. Ons kantoor is aangesloten bij KieC, kind in echtscheiding Centraal. KieC is een vereniging van advocaten en mediators die het belang van kinderen in (echt)scheidingssituaties centraal stellen. Als partners gaat u uit elkaar, maar u blijft altijd vader en moeder van uw kind(eren). Wanneer wij u bijstaan, zal dit uitgangspunt dan ook voorop staan. 

 

 

Heeft u een vraag over persoons- of familierecht? Stel deze gerust.