Mediation

U kunt voor mediation kiezen wanneer u met behulp van een deskundige derde een oplossing voor een gerezen geschil wenst te vinden en de persoon met wie u een geschil heeft hier ook aan mee wenst te werken.

 

Jantsje Sinnema, gecertificeerd mediator, is  als mediator onafhankelijk en onpartijdig en zal  met u en de persoon met wie u een geschil heeft, proberen het geschil te beslechten. Dit door te helpen met de communicatie, aandacht te hebben voor emoties en gevoelens, stil te staan bij de verschillende belangen en oplossingsrichtingen verkennen. Zodat u als partijen een oplossing vindt voor het gerezen probleem. Mediation is vaak een minder ingrijpende stap dan naar de rechtbank gaan. Het voordeel is dat u als partijen zelf de beslissingen neemt en dat er niet, zoals bij de rechtbank, er voor u een beslissing wordt genomen. Bijkomend voordeel is dat het vaak tijd- en kostenbesparend is.

 

 

Heeft u een vraag over mediation? Stel deze gerust.